Jaap van Dissel misleidt Tweede Kamer over mondkapjes

Ingediend door Karel Beckman op 04/03/2021 - 14:20
fake fact

PERSBERICHT

van Stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes

Jaap van Dissel van het RIVM heeft in een presentatie aan de Tweede Kamer op 20 januari 2021 misleidende informatie verstrekt over de effectiviteit van mondkapjes. Van Dissel liet een grafiek zien waaruit een zeer minimaal positief effect van mondkapjes zou blijken. In het wetenschappelijke artikel waar hij zich op baseert toont dezelfde grafiek echter een negatief effect, met andere woorden, het artikel laat zien dat mondkapjes per saldo leiden tot méér besmettingen.

Woordvoerder van het RIVM, dr. Coen Berends, bevestigt dat een verkeerde versie is gebruikt, maar stelt dat dit niet uitmaakt, want “Je kunt niet spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes in de publieke ruimte,” aldus Berends. Nu uit cijfers van het RIVM blijkt dat mondkapjes leiden tot meer besmettingen, roept de stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (NCVM/Ademvrij.NU) regering en parlement op met onmiddellijke ingang de mondkapjesplicht op te heffen.

In een presentatie aan de Tweede Kamer op 20 januari 2021 liet Jaap van Dissel, als voorzitter van het OMT, gegevens zien waaruit zou blijken dat het dragen van mondkapjes in de openbare ruimte, zoals winkels en het OV, een positief effect zou hebben op het voorkomen van besmettingen, zij het een zeer licht, nauwelijks meetbaar effect. Hij liet daarbij de volgende grafiek zien: 

Van Dissel plaatje

De grafiek is overgenomen uit een wetenschappelijk artikel van Bauner et al: “The effectiveness of eight nonpharmaceutical interventions against COVID-19 in 41 countries(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.28.20116129v4.full#disqus_thread). In dit overzicht ligt het gemiddelde effect van mondkapjes net boven de nul, zij het dat er ook duidelijk negatieve effecten zijn.

In het oorspronkelijke artikel van Bauner echter, ziet de grafiek er anders uit. In het artikel wordt de volgende grafiek getoond, waarin het gemiddelde effect licht negatief is:

originele grafiek uit Bauner et al

Bron: Bauner et al: “The effectiveness of eight nonpharmaceutical interventions against COVID-19 in 41 countries

Op onze vraag waarom Van Dissel een onjuiste grafiek liet zien, antwoordde Dr. Coen Berends, woordvoerder van het RIVM, per email dat de grafiek van Van Dissel was gebaseerd op een oudere versie van het wetenschappelijke artikel. Van Dissel koos voor die oudere versie omdat “die op dat moment beschikbaar was,” schrijft Berends.

De oudere versie waar Berends naar verwijst werd gepubliceerd op 20 juli 2020. De definitieve versie werd echter gepubliceerd op 14 oktober 2020, ruim drie maanden voor de presentatie in de Tweede Kamer. Nadat wij Berends per email erop wezen dat de definitieve versie wel degelijk beschikbaar was, reageert hij: “Dat was een omissie van mij, ik had de data niet gecheckt.  Ik heb geen idee waarom hij voor dit plaatje heeft gekozen. Voor hem was het vooral om het effect van de avondklok te illustreren.”

Het RIVM bevestigt daarmee dat Van Dissel misleidende informatie heeft verstrekt. Uit de definitieve versie van het artikel waar Van Dissel naar verwijst blijkt per saldo een negatief effect van mondkapjes op de besmettingen. Dit zou aanleiding moeten zijn geweest voor kabinet en Kamer om de Ministeriële Regeling Mondkapjes, die op 1 december is ingegaan en 1 maart zou aflopen, op te heffen. In plaats daarvan is de Regeling stilzwijgend verlengd tot 1 juni.

De stichting NCVM/Ademvrij.NU doet een dringend beroep op kabinet en Tweede Kamer om de Regeling nu alsnog op te heffen. Het is onacceptabel dat een maatregel, die door de meeste mensen als uitermate belastend wordt ervaren, wordt gehandhaafd terwijl hij per saldo leidt tot meer besmettingen.

Opmerkelijk is dat Dr. Berends van het RIVM in zijn antwoord aan ons stelt dat het weinig uitmaakt welke versie van de grafiek wordt gebruikt. Hij schrijft: “Er zitten overigens geen grote verschillen in het effect tussen beide versies. De meest recente versie lijkt een iets ruimer betrouwbaarheidsinterval te hebben. Je kunt niet spreken van een positief of negatief effect van mondkapjes in de publieke ruimte, beide versies hebben een grote en overlappende standaardafwijking rond de 0%,” schrijft Berends. Met andere woorden, het RIVM ziet géén positief effect van mondkapjes. Dit betekent dat de mondkapjesplicht volgens RIVM en OMT geen wetenschappelijke basis heeft.

Dat is overigens niet verrassend. Er is overstelpend wetenschappelijke bewijs dat het dragen van mondkapjes niet helpt tegen virusverspreiding en bovendien schadelijke effecten heeft op de gezondheid en de psychische gesteldheid van mensen. (Zie het literatuuroverzicht https://www.ademvrij.nu/mondkapjes-literatuuroverzicht op Ademvrij.NU, de website van het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes.)

Dat het dragen van mondkapjes zelfs kan leiden tot méér besmettingen is ook niet vreemd. Mondkapjes zijn een medisch hulpmiddel waarvoor strikte gebruiksprotocollen gelden, die vastgelegd zijn in NEN-normen. (https://www.ademvrij.nu/hygienemaatregelen-bij-mondmaskers-zijn-onmogelijk-te-volgen-door-burgers) Zo horen gebruikers voor en na het dragen van een mondmasker hun handen goed te wassen, mogen mondkapjes nooit meer dan eenmaal worden gebruikt en mogen ze nooit met de handen worden aangeraakt. Wanneer deze richtlijnen niet worden gevolgd – wat in de niet-medische praktijk vrijwel altijd het geval is – dan zijn de mondkapjes juist een bron van besmettingen.

Meer informatie

Het Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes (Ademvrij.NU) is in oktober 2020 opgericht met als doel de mondkapjesplicht in Nederland afgeschaft te krijgen. 

Ademvrij.NU beschouwt de door de staat opgelegde dwang om mondkapjes te dragen in publieke ruimten en op scholen als een onacceptabele inbreuk op de lichamelijke integriteit van het individu, een grondwettelijk recht.

Volgens Ademvrij.NU is er geen medische, maatschappelijke of juridische rechtvaardiging voor deze zeer ingrijpende maatregel. Mondkapjes werken niet tegen verspreiding van het coronavirus, zijn een vorm van schijnveiligheid en zijn daarnaast schadelijk zowel voor de gezondheid van mensen als hun psychische gesteldheid en sociale relaties.

Daar komt bij dat gezonde (“asymptomatische”) mensen sowieso geen gevaar vormen voor hun medemensen, en het virus geen groot gevaar vormt voor het overgrote deel van de bevolking. Dit maakt een algemeen geldende mondkapjesplicht onaanvaardbaar.

Ademvrij.NU is volledig onafhankelijk en heeft geen financiële, politieke, commerciële of ideologische doeleinden of belangen. 

Voor meer informatie: Karel Beckman, voorzitter Ademvrij.NU, telefoon 06-3619.3347, ademvrij.ncvm@gmail.com

Deel dit artikel:
Désirée Röver (niet gecontroleerd)

Er is nog nooit een virus geïsoleerd...
De Natuur gedraagt zich heel anders dan de microbentheorie van Louis Pasteur voorschrijft...
De Covid-injecties zijn volledig experimenteel en GEEN VACCINS.
Wat wordt ingespoten, is een medisch nano-instrument voor het genetisch manipuleren van de cellen van de geïnjecteerde..
De effecten daarvan zijn onstuitbaar, oncontroleerbaar, zowel als onomkeerbaar.
Afhankelijk van de cellen waarin deze genetische manipulatie 'machientjes' terechtkomen, worden er in de ontvangers negatieve effecten zichtbaar, variërend van anafylaxie, ernstige neurologische verschijnselen, hartproblemen, auto-immuunreacties tot zelfs de dood.
Het doel van de hele Covid-hype is meervoudig:
(1) het installeren van de zio-communistische nieuwe wereldorde (NWO);
(2) het kunnen bespioneren, controleren, aansturen en uitschakelen van het individu en de bevolking;
(3) het realiseren van de schakeling tussen de mens en 'the internet of things';
en (4) de opstap naar transhumanisme: de mens als homo sapiens 2.0.
Dit alles komt uit de koker van een groepje lieden dat inmiddels bijna alles onder volledig beheer heeft, en dat een intense haat koestert jegens God en alles wat Hij heeft gemaakt...
En wat betreft de misleidende Covid-"vaccins":voor ieder negatief effect daarvan wast de Nederlandse overheid de handen in onschuld, want wie is er volgens de advocaat van de staat (in de rechtszaak door Viruswaarheid) verantwoordelijk voor de schade die na de injectie bij de ontvanger optreedt?
De prikker!!!!

DUS: laat de prikker VOORAFGAAND AAN DE INJECTIE met het experimenteel medisch nano-instrument voor genetische manipulatie (een Covid-19 "vaccin") een verklaring ondertekenen waarin hij/zij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen daarvan, inclusief financiële genoegdoening en ondersteuning, en, smartengelden.

vr, 03/05/2021 - 11:43 Permalink
W.Pas (niet gecontroleerd)

Van af het begin ben ik tegenstander van mk. om bovenstaande redenen ben het dus daar mee volkomen eens. Maar hoe overtuig je de grote massa mee lopers die zelfs in de buitenlucht meent zo'n onding op te moeten zetten. Dat kan 'm.i.z. alleen door de beleidsmakers e.e.a. te laten verklaren echter lijden deze liever geen gezichtsverlies, al hoewel dat al wel gebeurd door het dragen van een mk.

vr, 03/05/2021 - 11:59 Permalink
Jan van 't Hof (niet gecontroleerd)

Misschien aangifte doen tegen van Dissel en het OMT wegens het verkeerd inlichten van de tweede kamer waardoor schade ontstaan is aan personen en de economie van Nederland

vr, 03/05/2021 - 13:18 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Jan van 't Hof (niet gecontroleerd)

het gaat ons hier even om de mondkapjes, dat is het bovenste item, de rest gaat over andere maatregelen - dat is weer een andere discussie 

za, 03/06/2021 - 14:34 Permalink
Eric (niet gecontroleerd)

Ik zie dat de meeste waardes toch boven de nul zitten. Dus heeft op het eerste gezicht van Dissel gelijk.Mondkapjes helpen. Zo leest de gewone Nederlander.
Graag een verklaring hoe ik dit moet lezen.

vr, 03/05/2021 - 19:20 Permalink
Cas (niet gecontroleerd)

Beste ademvrij.nl,

Ik zit met een moeilijke dilemma. Ik kan de volgende week twee keer per week naar school gaan, maar ik kan het ook niet doen, er zijn daarom twee opties. Optie 1 is, ik blijf thuis en ik zie mijn vrienden (sociale contacten) niet, waarvan ik er veel sinds - wat zal het zijn - kerst niet heb gezien. Of, optie 2, dat is dat ik naar school ga en mezelf laat onderdrukken doormiddel van een mondkapje en conciërges die bepalen - wat de weersomstandigheden ook zijn - of ik binnen pauzeer of buiten. Natuurlijk moet ik ook anderhalve meter afstand houden, maar dat vind ik minder erg, al hoewel ik dat ook verschrikkelijk vind en mensen ook gewoon de hand schud als het kan. Ik zit nu met een moeilijke dilemma.
Wat ik dus had gedaan is mijn docent ingebeld om te zeggen dat ik gewoon last krijg van mijn longen, waarvoor ik geen mondkapje op hoef te doen en zij zei dat mijn ouders hiervoor een mailtje moeten sturen omdat ik onder de achttien ben. Mijn ouders willen geen mailtje sturen, omdat zij in een doe-niet-zo-moeilijk scenario zitten.
Ik weet dus niet echt goed wat hiermee moet doen.. Dus nu meteen mijn vraag, wat zouden jullie doen in mijn situatie?

Mvg Cas

-

Ik hoop dat mijn gegevens privé blijven, zodat ik hier geen last van krijg op school. Ik wil jullie ook vragen om de inhoud van deze mail ook niet te gebruiken.

vr, 03/05/2021 - 20:52 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Cas (niet gecontroleerd)

het is voor ons heel lastig om in te gaan op persoonlijke gevallen

waar je nou zou kunnen kijken is het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen

die zijn echt opgezet voor scholieren

ook Ikwilgewoonnaarschool.nl is misschien nuttig

heel veel sterkte!

 

za, 03/06/2021 - 14:36 Permalink
Henderikus Pool (niet gecontroleerd)

Ik onderschrijf uw boodschap en draag der halve geen mondkapje. Ik heb een vraag ;

Waarom geeft u in uw boodschap niet aan dat er een mogelijkheid is voor uitzondering?

Met uw onderbouwing kom ik niet de winkel in, met een uitzondering wel. Uw onderbouwing zou er toe moeten leiden dat meer mensen zich beroepen op de uitzondering, medisch dan wel psychisch.

Pas als grote getallen mensen geen mondkapje dragen zal verandering komen in het beleid, men moet dan wel.

Net zoals de PCR test gaat het niet om waarheid bevinding, willen we af van Corona moeten we stoppen met testen

Mijn oprechte dank voor uw inzet voor het goede. Zeer veel respect voor u en adem vrij

Met vriendelijke groet,

Henderikus Pool

za, 03/06/2021 - 05:57 Permalink
karel_beckman

Als antwoord op door Henderikus Pool (niet gecontroleerd)

dank voor uw reactie

ja, hier hebben we in het verleden al aandacht aan besteed: https://www.ademvrij.nu/wilt-u-geen-mondkapje-dragen-u-kunt-een-beroep-doen-op-de-uitzonderingsregel

er staat meer op onze website dan je denkt!

hartelijke groeten, Karel Beckman

za, 03/06/2021 - 14:39 Permalink
Winfried (niet gecontroleerd)

Ik heb sterk het gevoel dat er al ruim een jaar selectief geshopt wordt in data en onderzoeksresultaten, om daarmee een vooringenomen standpunt te kunnen "onderbouwen" van OMT-standpunten en het regeringsbeleid. Er lijkt soms met cijfers en grafieken gegoocheld te worden.
Wat zou de drijfveer daarvoor kunnen zijn? Wie heeft/hebben er belang bij deze verkrampte situatie?

za, 03/06/2021 - 16:31 Permalink
gerbrand Bosch (niet gecontroleerd)

Als antwoord op door Winfried (niet gecontroleerd)

Geen idee !! maar iemand verdiend hier heel veel geld mee.

do, 03/11/2021 - 01:56 Permalink
Arnold Olijkan (niet gecontroleerd)

Het dragen van een mondkapje is wegens een trauma voor mij geen optie, omdat ik 31 jaar geleden slachtoffer was van een gewapende overval op het station van Diemen. Het was op zaterdag 7 oktober 1989, toen ik s'ochtends bij het in dienst komen werd belaagd door iemand met een pistool. Hij dwong mij de deur te openen, en eenmaal binnen heeft hij mij vastgebonden en mijn mond dichtgeplakt met breed plakband. Aangezien ik verkouden was kon ik nauwelijks ademhalen!
Dit is voor mij de reden, dat ik onder geen enkele voorwaarde zo'n muilkorf zal accepteren!

za, 03/06/2021 - 17:18 Permalink
Jolanda van Noort (niet gecontroleerd)

Ik ervaar enorm veel weerstand als ik gewezen word op het feit dat ik geen mondkapje draag. Ik draag het mondkapje nergens. Ik voel dat de overheid heel geraffineerd onze vrijheid afneemt, angst zaaien en maatregelen nemen zonder oplossingen voor ondernemers die zo hard hun best hebben gedaan om aanpassingen te doen. Ik maak me zorgen over de toekomst vooral van de volgende generatie. Ik hoop dat er steeds meer mensen hun verstand gebruiken en meer mensen hun mondkapje in de prullenbak gooien en heel goed gaan nadenken over de vaccinatie. Waarom een vaccinatie als je gezond bent? Waarom een coronatest die al positief getest aangeeft als je hooikoorts hebt? Ik kan zo nog wel even doorgaan. Ik hoop zo dat de verkiezingen een tegengeluid gaan geven. Geef onze vrijheid terug en denk aan de toekomst. Met korte termijn oplossingen komen we nergens!

zo, 03/14/2021 - 19:59 Permalink

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.