Kort geding om mondkapjesplicht op middelbare scholen gaat door

Ingediend door Karel Beckman op 14/01/2021 - 16:32
Het kort geding van de stichting “Ik wil gewoon naar school” vanwege de mondkapjesplicht op middelbare scholen gaat door. Een gesprek tussen vertegenwoordigers van de stichting en het ministerie van Onderwijs heeft geen concrete resultaten opgeleverd.

Helaas: lockdowns zijn zinloos

Ingediend door Karel Beckman op 10/01/2021 - 20:58
Het is bijna niet te voorstellen. Al bijna een jaar is Nederland – net als een groot deel van de rest van de wereld – onderworpen aan desastreuze lockdown-maatregelen. Dit terwijl uit talloze onderzoeken blijkt dat er geen relatie is tussen lockdown-maatregelen en corona-sterftecijfers.

Nevenschade coronamaatregelen – geen aandachtspunt voor Rutte

Ingediend door Hester van Andel op 09/01/2021 - 08:44 1 reactie
Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer op dinsdag 5 januari bleek dat Minister President Rutte niet bereid is om nevenschade, als gevolg van de maatregelen, in kaart te brengen. De regering is van mening dat de steunpakketten er voldoende voor zorgen dat nevenschade gemitigeerd wordt en beperkt blijft. Maar hoe zit het met schade die niet gedekt wordt met deze steunpakketten? Want die schade is er zeker. En die is groot!

Mondkapjesplicht berust op wetenschappelijk drijfzand, blijkt uit eigen rapport van regering

Ingediend door Karel Beckman op 05/01/2021 - 23:44 2 reacties
De mondkapjesplicht die per 1 december is ingevoerd in Nederland berust op slechts één wetenschappelijk rapport. Maar uit dat rapport blijkt helemaal niet dat mondkapjes werken. Integendeel: er blijkt uit dat ze leiden tot méér risico’s voor zowel de drager als de omgeving. Toch hebben regering en parlement de mondkapjesdwang doorgezet.

NEN-keurmerk voor mondkapjes: een wassen neus

Ingediend door Hester van Andel en Marjolein Matthezing op 03/01/2021 - 22:07
Een door het NEN goedgekeurd mondkapje houdt 70% van “druppels” tegen. Maar druppels zijn geen virussen. En aerosolen houden ze al helemaal niet tegen.

Angstcultuur op scholen door mondkapjes

Ingediend door Karel Beckman op 29/12/2020 - 08:14 5 reacties

De stichting 'Ik wil gewoon naar school' heeft al 850 ouders bij elkaar gebracht die een gezamenlijke rechtszaak gaan voeren tegen de staat om de verplichte mondkapjes op middelbare scholen ongedaan te maken. Twee van de initiatiefnemers, Daniel Pardoen en Nicole ter Borgh, vertellen aan interviewer Karel Beckman wat hun heeft bewogen om hun juridische actie te starten.

Steun ons!

Vanaf januari gaan we meer en grotere acties voeren. Onze hoogste prioriteit: een nationale campagne richting politiek en media met als doel: afschaffing van verplichte mondkapjes in Nederland per 1 maart 2021 (als de huidige regeling afloopt).

Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen

Logo Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen

Berichten van het Meldpunt Mondkapjes voor Middelbare Scholen, door Stan Jonkmans.

Acties, posters, stickers!!!

Stickers plakken maakt mensen wakker. Degene met de 'leuze van de week' ontvangt 20 gratis stickers en de leuze wordt op de site geplaatst. 

www.covidkaatje.nl

Over ons

Het doel van het NCVM is afschaffing van iedere door de overheid opgelegde mondkapjesplicht. Het gebruik van mondkapjes dient een vrijwillige keuze te zijn. Mensen hebben recht om vrij te ademen. Mondkapjes bieden schijnveiligheid en hebben psychisch, sociaal en lichamelijk negatieve neveneffecten.